Дуге у каналисању наелектрисаних честица у кристалим и наноцевима

Дуге у каналисању наелектрисаних честица у кристалим и наноцевима

Издавач је међународна кућа Springer 2017. Године (на енглеском језику). Аутори су др Небојша Нешковић, др Срђан Петровић и др Марко Ћосић, из Института за нуклеарне науке „Винча“, Београд. Др Нешковић је члан Подружнице. Догађај је организован 22. Новембра 2017. Године заједно са Институтом „Винча“.