Римски клуб

Римски клуб је основан у априлу 1968. Године у Риму, Италија, као удружење независних истакнутих појединаца из света науке, привреде и политике забринутих за будућност човечанства и наше планете, и заинтересованих да на мултидисциплинаран, системски и целовит начин конкретно допринесу изградњи бољег света. Они су тада посебно истакли проблем економског раста у условима ограничених природних ресурса.

У свом новом програму, Римски клуб се фокусира на главне узроке кризе постојећег доминантног политичког и економског система и дефинисање елемената новог система, који треба да омогући добробит за све људе без уништавања природних ресурса. Фокалне тачке програма су: Освит нових цивилизација, Горући проблеми планете, Преобликовање економије, Преосмишљавање финансија и Млади лидери и међугенерацијски дијалог.

Главне публикације Римског клуба су извештаји Клубу, који садрже анализе до којих су дошли његови чланови. До сада су се појавила 52 таква извештаја.

Римски клуб тренутно има 111 пуноправних чланова, 22 придружена члана и 36 почасних чланова. Њиме руководе две копредседнице, Мамфела Рамфеле и Сандрин Диксон-Деклев, и Извршни комитет, који има 12 чланова. Клуб има 34 националнe подружницe, које се баве проблемима у својим земљама везаним за програм Клуба.

Српска подружница

Српска подружница Римског клуба основана је у јулу 2015. године у Београду, као удружење независних истакнутих појединаца из света науке, уметности, привреде и политике. Она је једна од 34 националне подружнице Клуба. Њена мисија је да учествује у решавању проблема одрживог раста и свестраног развоја Србије.

Органи Подружнице

Органи Подружнице су Скупштина и Управни одбор. Чланови Скупштине су сви чланови Подружнице док су чланови Управног одбора:

Др Горан Триван
Генерални секретар

Ђорђе Вукотић
Финансијски секретар