Публикације

Извештаји Подружници

Бег из транзиционизма: шта је Србија научила из прошлих неуспеха и препоруке за будућност

Издавачи су Савез економиста Србије и Економски факултет Универзитета у Београду 2017. Године (на енглеском језику). Аутор је проф. Драган Ђуричин, члан Подружнице.

Alt Text

Радиоактивни отпад у Србији: како и где с њим?

Издавач је Подружница 2017. Године. Аутори су др Илија Плећаш, Снежана Павловић, Милан Рајчевић и др Небојша Нешковић, пређашњи и тадашњи сарадници Института за нуклеарне науке „Винча“. Др Плећаш и др Нешковић су чланови Подружнице.

Alt Text

Чланци

Седам чланова Подружнице и проф. Вељко Милутиновић, са Универзитета Индијане у Блумингтону, САД, као гост, написали су чланке на заједничку тему Србија у 2021: од проблема до решења.

Alt Text

Драган Ђуричин

Економски факултет, Универзитет у Београду

Велико ресетовање економија Србије током и после кризе ковида 19

Дивна Лалевић Бозизио

Српска подружница Римског клуба

Комплекс ниже вредности у Србији у 2021: проблем и нека могућа решења

Вера Миланковић

Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду

Песма нас је одржала

Вељко Милутиновић

Универзитет Индијане у Блумингтону, САД

Општи методи за индукцију и аугментацију креативности код студената последипломских студија

Небојша Нешковић

Српска подружница Римског клуба

Сарадња Србије са великим међународним научним организацијама

Лука Поповић

Астрономска опсерваторија у Београду

Тренутно стање и будућност Астрономске опсерваторије у Београду

Небојша Стефановић1, Илија Плећаш2, Наташа Даниловић Христић1 и Никола Крунић1

1Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, и
2Јавно предузеће ‘’Нуклеарни објекти Србије’’, Београд

Радиоактивни отпад у Србији: просторни и плански аспекти

Горан Триван

Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

Одбрана животне средине у Србији