Осма редовна седница Скупштине Српске подружнице Римског клуба