Светска конференција о основним наукама и одрживом развоју

Од 20. до 22. септембра 2022. године, у Београду ће се одржати Светска конференција о основним наукама и одрживом развоју, у оквиру Међународне године основних наука за одрживи развој (IYBSSD 2022), коју је прогласила Генерална скупштина УН на основу предлога Генералне конференције Унеска. Организатори догађаја су: Унеско, Светска академија уметности и науке, Српска академија наука и уметности, Римски клуб, Савез економиста Србије, Светски универзитетски конзорцијум, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије и Институт за нуклеарне науке „Винча”, Београд.