Радиоактивни отпад у Србији: како и где с њим?

Радиоактивни отпад у Србији: како и где с њим?

Издавач је Подружница 2017. године. Аутори су др Илија Плећаш, Снежана Павловић, Милан Рајчевић и др Небојша Нешковић, пређашњи и тадашњи сарадници Института за нуклеарне науке „Винча“. Др Плећаш и др Нешковић су чланови Подружнице. Догађај је организован 14. фебруара 2018. године.
Read More
Дуге у каналисању наелектрисаних честица у кристалим и наноцевима

Дуге у каналисању наелектрисаних честица у кристалим и наноцевима

Издавач је међународна кућа Springer 2017. Године (на енглеском језику). Аутори су др Небојша Нешковић, др Срђан Петровић и др Марко Ћосић, из Института за нуклеарне науке „Винча“, Београд. Др Нешковић је члан Подружнице. Догађај је организован 22. Новембра 2017. Године заједно са Институтом „Винча“.
Read More