Media Image
Римски клуб

Римски клуб је основан у априлу 1968. Године у Риму, Италија, као удружење независних истакнутих појединаца из света науке, привреде и политике забринутих за будућност човечанства и наше планете, и заинтересованих да на мултидисциплинаран, системски и целовит начин конкретно допринесу изградњи бољег света. Они су тада посебно истакли проблем економског раста у условима ограничених природних ресурса.

Media Image
Српска подружница Римског клуба

Српска подружница Римског клуба основана је у јулу 2015. године у Београду, као удружење независних истакнутих појединаца из света науке, уметности, привреде и политике. Она је једна од 34 националне подружнице Клуба. Њена мисија је да учествује у решавању проблема одрживог раста и свестраног развоја Србије.

Alt Text

Бег из транзиционизма: шта је Србија научила из прошлих неуспеха и препоруке за будућност

Радиоактивни отпад у Србији: како и где с њим?

Alt Text

Србија у 2021: од проблема до решења:

Седам чланова Подружнице и проф. Вељко Милутиновић, са Универзитета Индијане у Блумингтону, САД, као гост, написали су чланке на заједничку тему Србија у 2021: од проблема до решења.